ЗАПОВЕД относно свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас

от Вълчо Чолаков – областен управител на област Бургас, относно: Свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Общински съвет – Бургас за м. септември ще се проведе от 10:00 часа в сградата на Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, а не в обичайния час от 9:00 часа.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №62 ОТ ДАТА 24.09.2019 ГОДИНА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 24.09.2019 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 25.09.2019 година (сряда) от 9.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

В изпълнение на решение по т.4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.05.2019 г., отразено в Протокол №57:

 

Общински съвет – Бургас удължава процедурата за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас при следните правила за нейното провеждане:

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2019 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.09.2019 г. (четвъртък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 24.09.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.
 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.