• Дневен ред
  • Заседание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 10.11.2015 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Доклад от Георги Петров Дракалиев - председател на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

2.Избор на заместник-председатели на Общински съвет Бургас

3.Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Бургас

4.Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет относно: Избор на членове на комисии.

 

Костантин  Луков

Председател  на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1237
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.