ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Бургас по реда на този правилник, подават Заявление по образец, придружено с кратка анотация на проекта.

Документите за кандидатстване се подават в 5 екземпляра, както следва:

1.      Формуляр за кандидатстване и попълнен образец  на Бюджет на проекта;

2.      Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, т. 2 от настоящия правилник – Съдебна регистрация за юридически лица и творческа автобиография за физически лица;

3.      Документи, удостоверяващи осигурено съфинансиране, в случай, че има такова;

4.      Декларация, удостоверяваща нефинансов принос в проекта, ако има такъв;

5.      Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата, в случай, че има такива;

6.      Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във Формуляра за кандидатстване;

7.      Други документи, по преценка на кандидата.

 

Заявлението и документите за кандидатстване се подават в деловодството на Общински съвет- Бургас, находящо се в кабинет № 108, ет. 1, в сградата на Община Бургас, в запечатан плик с опис на документите в него, подписани от вносителя.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1009
ОБНОВЕНО:
25.10.2017 - 09:45
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.