КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Раздел "Б" Обособени части - ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ №4, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №55

 

обект "Подблоково помещение № 4, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №55"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Подблоково помещение № 4, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 55, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 55
Застроена площ 24,60 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005;   ДВ бр. 56 / 08.07.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 5 / 11.04.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  25.07.2005
Начална цена  48 000 (четиридесет и осем хиляди) лв.
Цена на търга  50  000 (петдесет хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "РОМАНО" ЕООД  - гр. Бургас
Договор  17.08.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
638
ОБНОВЕНО:
08.01.2016 - 13:45
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.