КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Раздел "Б" Обособени части - МАГАЗИН, ж.к. Изгрев" бл. 53

 

обект "Магазин, ж.к. "Изгрев", бл.53"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Магазин, ж.к. "Изгрев", бл.53, до вх. "Г"
Адрес гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 53, до вх. "Г"
Площ 60,40 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 23 / 27.04.2005  ДВ бр. 33 / 21.04.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 40 / 08.02.2006
 - Решение №  2 / 22.03.2006 
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  09.05.2006
Минимална конкурсна цена  49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лв.
Цена на конкурса  49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лв. Изплатен изцяло.
Купувач ЕТ "Биофарм - Иванка Здравчева", гр. Бургас
Договор  30.05.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
656
ОБНОВЕНО:
08.01.2016 - 14:00
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.