КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Публичен търг с явно наддаване по ЗПСК

 

Комисия по провеждане на търгове, конкурси, ПРИВАТИЗАЦИЯ И реализация на малки благоустройствени проекти -  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БУРГАС

          На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения по Протоколи №25/22.10.2009г., №33/22.04.2010г. и №20/19.02 и 21.02.2013г. на Общински съвет – гр. Бургас, и решения по Протоколи №5/05.08.2014 г., №6/02.09.2014 г. и № 19/03.09.2015 г. на Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти /КПТКПРМБП/ към Общински съвет – Бургас обявява

          на 10.03.2016г. от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. “Александровска” №26 публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти: 1) Подблоково помещение, ж.к. „Меден Рудник“, зона „В“, бл. 84, вх. Д-Е, гр. Бургас, ЗП 30,10 кв.м, с идентификатор 07079.653.515.5.30, с начална тръжна цена 23 500 лв., стъпка на наддаване  235 лв., депозит за участие  2 350 лв.; 2) Ателие „К“, ет. 3, в сграда с УПИ Х, кв. 5 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, ЗП 27.01 кв. м., с идентификатор 07079.659.498.1.5, с начална тръжна цена 25 500 лв., стъпка на наддаване 260 лв., депозит за участие 2 550 лв.; 3) Ателие, ж.к. „Бр. Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ 86, гр. Бургас, с идентификатор 07079.619.122.1.10, ЗП 60,28 кв.м., с начална тръжна цена 78 900 лв., стъпка на наддаване 790 лв., депозит за участие 7 890 лв.; 4) Офис, ж.к. „Изгрев“, бл. 53, между вх. 8 и 9, гр. Бургас, ЗП 61,45 кв.м., с идентификатор 07079.501.53.1.381, с начална тръжна цена 54 800 лв., стъпка на наддаване  550 лв., депозит за участие 5 480 лв.       

Тръжните документации за всеки обект поотделно се получават в офиса на КПТКПРМБП, ул.”Конт Андрованти” №1-3, ет.3, ст.25, срещу представен документ за платена такса 200 лв. по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, код на плащане – 44 70 00, BIC на “Общинска банка” АД-Бургас SOMBBGSF, всеки работен ден в срок до 09.03.2016г. включително.

        Депозитите за участие да се внесат по банков път до 12 ч. на 09.03.2016г. включително по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, банков идентификационен код BIC / SOMBBGSF при “Общинска банка” АД-Бургас.

        Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете - в офиса на КПТКПРМБП всеки работен ден до 17 ч. на 09.03.2016г. включително.

        Допълнителна информация на тел. /056/ 840 664

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1023
ОБНОВЕНО:
20.09.2016 - 16:34
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.