АНТОН БОЯНОВ КОДЖАБАШЕВ

АНТОН БОЯНОВ КОДЖАБАШЕВ
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 22.08.1959 г.
Професия: офис организатор, спортен деятел
Образование: висше
Езици: английски, руски
Избран с политическа сила: Коалиция "АБВ за Бургас"
Участие в предишен ОбС: мандат 1999-2003 г.
Акцент през мандата: спорт
Тел. за контакти: 0899 446 666
E-mail: a.kodzhabashev@burgascouncil.org
Участие в комисии:
Постоянна комисия за младежта и спорта - зам.-председател
Постоянна комисия по установяване конфликт на интереси - председател

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:

Докладна записка № 08 - 00 4462 / 11.03.2016 г. от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ и Антон Коджабашев - общински съветник от ПП АБВ, относно: Промени в Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове

Докладна записка  № 08 - 00 5340 / 10.10.2016 г. от Антон Коджабашев и Тодор Ангелов - общински съветници, относно: Поставяне на паметна плоча на ул. "Вола", "Дом на писателя"

Докладна записка № 08 - 00 8017 / 09.11.2018 г. от група общински съветници, относно: Предложение за провеждане на местен референдум на територията на община Бургас със следните въпроси: 1. Считате ли, че е необходимо Община Бургас да предприеме всички допълнителни мерки, съобразно действащото законодателство, за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината? 2. Искате ли Община Бургас да сключи договор с независима международна организация за изготвяне пълен анализ на въздуха в общината и извършване на ежемесечен мониторинг на показателите и вредните емисии във въздуха?

Докладна записка № 08 - 00 8094 / 03.12.2018 г. от група общински съветници, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 за чествания на 100 години футбол в Бургас с името Черноморец

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
3592
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.