• Докладни записки

Докладна записка № 08 - 00 4054 / 13.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на трасе на захранващ водопровод предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод до ПИ 000187 в землището на с.Изворище, община Бургас, през ПИ 000197 по КВС на землище с.Изворище - общинска собственост.
2.    Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на трасе на захранващ ел.кабел предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външно ел.захранване от съществуваща мрежа НН от ПИ 000332 до ПИ 000187 в землището на с.Изворище, община Бургас, през ПИ 000197 и 000332 по КВС на землище с.Изворище - общинска собственост.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
990
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.