• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8591 / 23.04.2019 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“, гр.
Бургас до Републикански път 1-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“ в съответствие с ОУП на гр. Бургас
2. Одобряване на задание за изготвяне на Прединвестиционни проучвания /ПИП/ за проучване за избор на трасе и ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“,гр. Бургас до Републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“, в съответствие с ОУП на гр. Бургас

3. Осигуряване на средства за изработване на изработването на Прединвестиционни проучвания /ПИП/ за проучване за избор на трасе и ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“, гр. Бургас до Републикански път 1-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“, в съответствие с ОУП на гр. Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
106
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.