ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №61 ОТ ДАТА 27.08.2019 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.08.2019 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.08.2019 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АВГУСТ 2019 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.08.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.08.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.
 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №59 ОТ ДАТА 19.07.2019 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.07.2019 година  (петък) от 11:30 часа, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 34, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас се свиква извънредно заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 19.07.2019 година (петък) от 11:30 часа, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”.

РЕШЕНИЕ № 698/11.04.2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №113 ПО ОПИСА ЗА 2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ГР. БУРГАС

ОТХВЪРЛЯ искането на Окръжна прокуратура Бургас за спиране на изпълнението на оспорения подзаконов нормативен акт.

ОТМЕНЯ  разпоредбата на чл.8, ал.1, т.З от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение по протокол № 4/04.12.2015 г.

ОТХВЪРЛЯ протеста на Андрей Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас, в останалата му част.

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.