ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Общински съвет – Бургас за м. септември ще се проведе от 10:00 часа в сградата на Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, а не в обичайния час от 9:00 часа.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

В изпълнение на решение по т.4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.05.2019 г., отразено в Протокол №57:

 

Общински съвет – Бургас удължава процедурата за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас при следните правила за нейното провеждане:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 34, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас се свиква извънредно заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 19.07.2019 година (петък) от 11:30 часа, в сградата на КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че наближава крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за съдебен заседател. Необходимите документи може да намерите ТУК.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

От м. юни, 2019 г. заседанията на Общински съвет – Бургас ще се провеждат в сградата на Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

От 1-ви юни стартира втората сесия за 2019 година за кандидатстване съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас". Културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

В изпълнение на решение по т.4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.05.2019 г., отразено в Протокол №57:

 

Общински съвет – Бургас открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас при следните правила за нейното провеждане:

ОБЯВЛЕНИЕ

ПОКАНА

за обществено обсъждане

на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 8452 / 22.03.2019 Г.

от Т. Янакиева, относно: Искане за финансово подпомагане на Спортен клуб "Акулите"

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно „Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас“, културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

ВЪВ ВРЪЗКА С АРХИВНИЯ САЙТ

Уважаеми потребители,

Oфициалният сайт на Общински съвет - Бургас, мандат 2011-2015 г. е достъпен от ТУК

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.