Входящи писма

Общ брой входящи писма: 725
Публикувано на 1 Март, 2016 - 09:23
от Веселина Деведжиева - началник-отдел "Спорт превенции и младежки дейности" , относно: Списък на предложенията за спортни мероприятия и прояви за определяне на финансовия ресурс и одобряване на спортните мероприятия в календара на Община Бургас за 2016 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 1 Март, 2016 - 09:23
Публикувано на 25 Февруари, 2016 - 17:04
от Сдружение с нестопанска цел "Независим Транспортен Синдикат АВТО 94", относно: Обособяване на таксиметровите стоянки
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Април, 2016 - 15:05
Публикувано на 22 Февруари, 2016 - 16:27
от "БИ" ЕООД, представлявано от управителя Илиян Николов Банев с ЕИК:102904762, относно: Кафе "Фреш"
Последна промяна на: 22 Февруари, 2016 - 16:27
Публикувано на 22 Февруари, 2016 - 16:24
от Милена Тодорова - представител на Карате клуб "Ронин"", относно: Предложение за спортна проява
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 22 Февруари, 2016 - 16:24
Публикувано на 22 Февруари, 2016 - 16:19
от общинските съветници от групата на БСП, относно: Декларация по т.1 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 23.02.2016 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 22 Февруари, 2016 - 16:37
Публикувано на 22 Февруари, 2016 - 09:16
от Атанас Геренов - председател СНЦ-КМФ Лазур Бургас, относно: Изказване по т.2 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 23.02.2016 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 22 Февруари, 2016 - 09:16
Публикувано на 22 Февруари, 2016 - 09:14
от Милчо Лазаров Добрев - общински председател на ПП "Движение НАПРЕД БЪЛГАРИЯ", относно: Изказване по т.2, т.6 и т.7 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 23.02.2016 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 22 Февруари, 2016 - 09:14
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 16:23
изказване от Петко Костадинов Янков - председател на ПК "Делфин", относно: Изказване по т. 2 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 23.02.2016 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 16:23
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 15:08
от Тодор Янев - представител на К.К. "Черноморец", относно: Предложение за спортна проява
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 15:08
Публикувано на 19 Февруари, 2016 - 14:32
от Калоян Калоянов - директор ОДМВР Бургас, относно: Предложение за спортна проява
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 19 Февруари, 2016 - 14:32
Публикувано на 18 Февруари, 2016 - 16:29
от Ана Георгиева Бошева, относно: Изказване по т. 3 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 23.02.2016 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 18 Февруари, 2016 - 16:29
Публикувано на 18 Февруари, 2016 - 16:27
от Румен Асенов Ангелов - председател на СК "Европул", относно: Изказване по т. 2 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 23.02.2016 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 18 Февруари, 2016 - 16:27
Публикувано на 18 Февруари, 2016 - 09:27
от Павлин Здравков Ковачев- председател на Управителния съвет на СФК Свети Никола, гр. Бургас, относно: Предложение за спортна проява
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 18 Февруари, 2016 - 09:27
Публикувано на 16 Февруари, 2016 - 14:05
от Милен Петров Господинов, представляващ Сдружение "Клуб по ловна стрелба Пиргос", относно: Изказване по т. 2 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 23.02.2016 г. на Общински съвет - Бургас
Последна промяна на: 16 Февруари, 2016 - 14:05
Публикувано на 16 Февруари, 2016 - 09:09
от Групата общински съветници от ПП "ГЕРБ" в Общински съвет - Бургас, относно: Проект на Правилник за Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Февруари, 2016 - 09:18
Публикувано на 16 Февруари, 2016 - 09:00
от Константин Бачийски - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Февруари, 2016 - 09:01
Публикувано на 16 Февруари, 2016 - 08:58
от Константин Бачийски - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на Бургаски спортни клубове
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Февруари, 2016 - 09:03
Публикувано на 16 Февруари, 2016 - 08:54
от Георги Манев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на Бургаски спортни клубове
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Февруари, 2016 - 08:54
Публикувано на 15 Февруари, 2016 - 15:33
от Петко Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Изменение на цена на билет за вътрешноградски транспорт
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 15:35
Публикувано на 15 Февруари, 2016 - 15:28
от Калчо Станков Белов - председател на Постоянн комисия по младежта и спорта, относно: Изменение и допълнение на проект на Наредба за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Февруари, 2016 - 15:36

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.