КОМИСИЯ ПО ЧЛ.4 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Необходими документи за кандидатстване и информация

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Моля, след като окомплектовате необходимия набор от документи, които са  посочени по-долу, ги внесете за входиране в кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Бургас.

          Необходими документи за финансово подпомагане на процедури инвитро:

1. Заявление -

Приложение №1 Към чл.10, ал.3;

2. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство -

Приложение №2 Към чл.10, ал.3, буква „б“;

3. Декларация от съпруга или партньора, че не е поставен под запрещение -

Приложение №3 Към чл.10, ал.3,буква „в“;

4. Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация  от партньора при фактическо съжителство -

Приложение №4 Към чл.18, буква „в“;

5. Удостоверение от Териториална дирекция Бургас към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права и

6. Медицинска документация.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
5155
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.