КОМИСИЯ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Всички входящи писма за комисията

17.09.2019 - 09:35

от доц. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Жалба от граждани с увреждания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
09.09.2019 - 12:28

от проф. д-р Христо Бозов - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, декан на Факултета по „Обществено здраве и здравни грижи” към Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” Бургас, относно: Финансово подпомагане за провеждането на курс за "Парамедици IV степен"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
02.09.2019 - 16:35

от Николай Бояджиев, относно: Дейността на РСНЦ "Диабетни грижи" - Бургас

31.07.2019 - 10:13

от Красимир Червенков, относно: Създаване на фонд от общински бюджет за закупуване на помощни технически средства на физически лица с постоянен адрес в Община Бургас

18.07.2019 - 15:39

от д-р Евелина Димитрова Трошанова - управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД, относно: Финансиране за закупуване на рентгенова апаратура за нуждите на СБАЛПФЗ Бургас ЕООД

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
15.07.2019 - 10:36

от проф. д-р Христо Бозов - Управител на КОЦ - Бургас, относно: Увеличаване финансирането на КОЦ – Бургас от НЗОК

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
04.04.2019 - 16:27

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на територията на Община Бургас, относно: Приемане на нормативен акт, който да урежда правото на престой и паркиране на ППС, собственост на лица с трайни увреждания, по настоящ адрес.

13.02.2019 - 08:43

от Р. Вангелова - председател на СНЦ "Нов живот", относно: Кардиохирургична болница Аджибадем Сити Клиник

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
11.02.2019 - 15:08

от Р. Жекова - председател на РСНЦ "Диабетни грижи", относно: Кардиохирургична болница Аджибадем Сити Клиник

31.01.2019 - 16:55

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас за 2018 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
29.10.2018 - 09:38

от д-р Георги Паздеров - директор на Регионална здравна инспекция - Бургас, относно: Предоставяне на помещения за нуждите на Регионална картотека на медицинската експертиза

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
08.10.2018 - 09:30

от С. Касъров и А. Касърова, относно: Промяна в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на Община Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
30.07.2018 - 11:03

от д-р Атанас Димов Бошев - управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД, относно: Разширение на съществуваща аптека

18.07.2018 - 14:14

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС, относно: Помощи от общински здравен фонд

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
04.04.2018 - 14:50

от Красимир Червенков, относно: Липса на достъпна среда в сградата на Агенция по вписванията на адрес: Бургас, пл. "Жени Патева" 1

20.03.2018 - 10:51

от С. Момчев за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
28.02.2018 - 14:47

от Роза Рашкова Рашкова за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
06.02.2018 - 09:38

за 2017 г. от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
05.02.2018 - 10:50

от Стефан Петров - "Организация за закрила на българските граждани", относно: Предложение за монтиране на камери в детски градини

05.02.2018 - 10:44

от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Стратегически план за дейността на дирекция "Вътрешен одит" за периода 2018-2020 г. и Годишен план за дейността на дирекция "Вътрешен одит" през 2018 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
15.01.2018 - 09:03

от д-р Галин Белев - управител на "Медицински център III - Бургас" ЕООД, относно: Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
12.12.2017 - 11:48

от Богумил Т. Кралев, относно: Център за временно настаняване

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
30.11.2017 - 11:39

от Кирил Ананиев - министър на здравеопазването, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Комисия за изработване на областна здравна карта

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
27.07.2017 - 12:14

от Антония Атанасова Статева, относно: Финансово подпомагане на инвитро процедури

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
21.07.2017 - 09:03

от Р. Жекова - РСНЦ "Диабетни грижи" Бургас, относно: РСНЦ "Диабетни грижи" Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
04.07.2017 - 10:27

от Мая Казанджиева - Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", относно: Искания за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
15.05.2017 - 09:59

от Събка Кадийска, относно: Замяна на жилище

07.03.2017 - 10:56

от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Анализ на гражданската активност и участието на Бургаските граждани в управлението на Община Бургас чрез подадени от тях сигнали

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
20.02.2017 - 11:39

от Таню Атанасов - общински съветник на Община Бургас, относно: Паркиране на хора с трайни увреждания в синя зона

20.02.2017 - 11:25

на Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, за дейността му през 2016 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1867
ОБНОВЕНО:
06.01.2016 - 13:52
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.