КОМИСИЯ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Всички входящи писма за комисията

21.11.2017 - 10:43

от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Жельо Иванов Михайлов за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
06.11.2017 - 12:10

от Евгения Ботушанска - председател на НЧ "Светлина- 1928 г.", с. Брястовец, относно: Предоставяне на земеделска земя за нуждите на НЧ "Светлина-1928 г.", с. Брястовец, Община Бургас

02.11.2017 - 09:19

от д-р Х. Абумелих - собственик на МЦ "Света София", относно: Наредбата за условията и реда за безплатно паркиране на МПС на територията на Община Бургас

16.10.2017 - 15:18

от Трендафилка Желева Стоянова, относно: Липса на ВиК мрежа в кв. Черно море, общ. Бургас

13.10.2017 - 10:19

от Светлана Димитрова, относно: Изграждане на нова тръбопроводна мрежа в гр. Бургас, кв. Черно море

28.09.2017 - 09:33

от Ева Шевченко - Иванова - Председател на Инициативен комитет, относно: ДГ №5 „Иглика“ гр.Бургас

31.08.2017 - 10:29

от "Булфарма" ООД, относно:  Предложение за придобиване на право на собственост върху собствената на Медицински център III  - Бургас ЕООД сграда на шест етажа с идентификатор 07079.651.181.3, със застроена площ 757 кв.м., представляваща апортна вноска в капитала на дружеството 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
30.08.2017 - 13:45

от Султанка Матеева и живущи на ул. "Цар Симеон I" 131, бул. "Сан Стефано" №107, ул. "Константин Величков", относно:  Състояние на вътрешен път - общинска собственост прилежащ към блокове №131 на ул. "Цар Симеон I", №107 на бул. "Сан Стефано" и ул. "Костантин Величков" 

22.08.2017 - 13:44

от Борил Георгиев Ташев - управител "ОЛИМП - Предпазни екипировки" ЕООД, относно:  Изменение на условията за закупуване на имот в "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД
 

06.07.2017 - 09:43

от Атанас Петров Симеонов - ЕТ "АПЕС - Атанас Симеонов", относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство - извършване на строителни и монтажни работи по цялостно играждане на "Спортен комплекс"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
28.06.2017 - 09:32

от Администрацията на Президента, относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на ЕТ "Рейнбоу - Гергана Димова"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
06.06.2017 - 10:30

от Поля Тодорова Костова, относно: Неправомерно паркиране на тежкотоварни камиони и тирове през завод "Кроношпан"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
26.05.2017 - 10:37

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Електронни карти за пътуване в градски транспорт

12.05.2017 - 09:16

от Администрацията на Президента, относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на Станислав Петков Петков

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
27.04.2017 - 10:51

от "Булфарма" ООД, относно: Предложение за придобиване на право на собственост върху собствената на Медицински център III - Бургас ЕООД сграда на шест етажа със застроена площ 757 кв.м

24.04.2017 - 15:30

от Антоанета Николова - представител на търговците на мартеници, относно: Определяне на места за продажба на мартеници

07.03.2017 - 10:56

от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Анализ на гражданската активност и участието на Бургаските граждани в управлението на Община Бургас чрез подадени от тях сигнали

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
24.02.2017 - 16:31

от Инициативен комитет, относно: Връщане на пешеходната пътека на бул. "Стефан Стамболов - в частта между ул. "Одрин" и бул. "Сан Стефано" и за разрешение на временно спиране пред жилищни сгради в  същия отсек

20.02.2017 - 11:39

от Таню Атанасов - общински съветник на Община Бургас, относно: Паркиране на хора с трайни увреждания в синя зона

20.02.2017 - 11:25

на Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, за дейността му през 2016 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
24.01.2017 - 15:02

от Петьо Хаджиев - обществен Навигатор и председател на УС на Движението, относно:  "Движение защита на гражданите и държавата"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
19.12.2016 - 13:36

от Константин Владев - управител на "БЕЙК ШОП КРАСИ" ЕООД, относно: Заявление за поставяне на временен преместваем обект за позиция №61, павилион от 15 кв.м., на ул. "Христо Ботев" и ул. "Любен Каравелов"

19.12.2016 - 09:31

от д-р Пламен Балев  - синдикален лидер в "Дентален център - I" ЕООД Бургас, относно: Проблеми в лечебното заведение

10.11.2016 - 12:18

от д-р Хр. Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Искане за сключване на договор за лъчетерапия между УМБАЛ "Дева Мария" и "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
09.11.2016 - 13:29

от собственици и наематели на търговски обекти за продажб на земеделска продукция, относно: Промени в Наредбата за преместваемите обекти и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

09.11.2016 - 09:44

от "ОСТ" ООД с управител Надежда Чамурджиева, "ВЕРГИЕВ ХОЛИДЕЙ" ЕООД с управител Димитър Вергиев, "БГ ТИЙМ 15" ЕООД с управител Николай Гешев, "ФЪН ГРУП" ООД с управител Иван Георгиев, относно: Разрешение за изменение на договори за наем, сключени с "Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Бургас

08.11.2016 - 10:57

от Тодорка Стойкова - секретар на НЧ "Любен Каравелов 1940", относно: Предложение за финансиране на дейността на НЧ "Любен Каравелов 1940" за 2017 година
 

02.11.2016 - 08:59

от Комисията по опрощаване, относно: Молба на Стоян Стойнов Георгиев за опрощаване на наложена глоба от КАТ

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
02.11.2016 - 08:56

от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Стефан Рашков Бобойчев за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
12.08.2016 - 11:20

от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Панайот Иванов Стойчев за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1816
ОБНОВЕНО:
06.01.2016 - 12:08
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.