КОМИСИЯ

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

Всички входящи писма за комисията

10.05.2019 - 16:26

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Информация за проведени пазарни консултации по процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител за „Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас “

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
05.02.2019 - 15:20

от Б. Русимов - представител на "Организация за закрила на българските граждани", относно: Извършена сеч на дървета, намиращи се покрай оградата на завод "Кроношпан" - Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
31.01.2019 - 16:55

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас за 2018 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
17.12.2018 - 09:57

от П. Пеева - председател на СНЦ "Сърце за животните" - Бургас, относно: Предложения и въпроси относно дейността на Приюта за безстопанствени кучета

08.11.2018 - 13:57

от А. Баръмов, относно: Предложение за създаване на общинско дружество за сушене на дърва за битово отопление

22.10.2018 - 10:10

от А. Баръмов, относно: Предложение за създаване на общинско дружество за термично разграждане (пиролиза) на износени автомобилни гуми

07.09.2018 - 14:59

от М. Димитрова, относно: Високи такси за обстоятелствена проверка на земеделски земи

29.03.2018 - 09:52

от Гълъбина Христова Трифонова, относно: Предложение във връзка със замърсяване на Черно море с пластмаса и други неразградими материали

07.02.2018 - 10:46

от Тодор Славов Лирков, относно: Предложения за подобряване на качеството на въздуха в град Бургас

06.02.2018 - 09:38

за 2017 г. от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
05.02.2018 - 10:44

от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Стратегически план за дейността на дирекция "Вътрешен одит" за периода 2018-2020 г. и Годишен план за дейността на дирекция "Вътрешен одит" през 2018 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
08.01.2018 - 11:52

от Димитър Русев, относно: Мерки във връзка със заплащане на такса "Синя зона" за използване на екологичен автомобил

12.12.2017 - 09:29

от живущи в блок 20, 21, и 22, в к-с "Изгрев", гр. Бургас, относно: Отстраняване на дворно място, намиращо се в междублоково пространство на бл. 20 и бл. 21 в к-с "Изгрев", гр. Бургас

26.10.2017 - 09:37

от Величко Янков, относно: Обгазяване, наводнения и други проблеми в кв. Долно Езерово

28.06.2017 - 09:16

от Стефан Петров, относно: Качество на въздуха в град Бургас и замърсяване от завод "Кроношпан"

22.05.2017 - 16:05

от Ангел Баръмов, относно: Проект за производство на електроенергия от общинските отпадъци

02.05.2017 - 09:36

от Живко Панайотов - управител "Бургаски пазари" ЕООД, относно: Годишен план за ползването в горите собственост на Община Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
24.04.2017 - 14:24

от Мария Христова Чавдарова,  относно: Имот находящ се в старата кариера на кв. Банево, м. "Дермен тарла"

07.03.2017 - 10:56

от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Анализ на гражданската активност и участието на Бургаските граждани в управлението на Община Бургас чрез подадени от тях сигнали

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
01.03.2017 - 15:12

от Павлин Кирилов Георгиев - управител на "АГРЕН" ЕООД, относно:  Премахване на незаконен обект

20.02.2017 - 11:25

на Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, за дейността му през 2016 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
09.11.2016 - 13:29

от собственици и наематели на търговски обекти за продажб на земеделска продукция, относно: Промени в Наредбата за преместваемите обекти и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

27.06.2016 - 09:44

от Стефан Димитров - Председател на КРИБ за област Хасково, относно: Такса "Битови отпадъци" в Наредба за определяне на местните такси в съответствие с българското законодателство.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
19.04.2016 - 14:41

от притежателите на собственост, домоуправители на етажна собственост и граждани от град Бургас, живущи в ж.к. "Изгрев", бл.3; ж.к. "Лазур", бл.12,13,18,19,82,78, ул. "В.Петлешков" 6; ж.к. "П.Р.Славейков" бл.86, бл.87, бл.88; ж.к. "Братя Миладинови", бл. 38, бл.39, относно: Провеждане на публична дискусия, свързана с нарушаване на гражданските права и интереси на жителите на Бургас във връзка с интензивното презастрояване на междублокови пространства, зелените площи и терени, които са били предвидени да задоволяват обществени потребности

15.04.2016 - 15:29

от собственици на самостоятелни обекти в жилищни блокове № 86, 87 и 88 в к-с "Славейков", гр. Бургас изградени в УПИ I,II и III в кв. 25а по ПУП на комплекса, относно: Незабавно спиране на всички СМР по изграждане на новопроектирана жилищна сграда в УПИ V в кв.25а и предприемане на действия по ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв. 25а и последващото му отчуждаване за обществени и благоустройствени мероприятия на осн. чл. 24а от ЗУТ, чл. 21 от Закона за общинската собственост във вр. с чл. 40, ал. 3 и чл. 21, ал. 4 от ЗОС

10.02.2016 - 10:45

Отчет на Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, за дейността му през 2015 г.

12.11.2015 - 13:48

от собственици на недвижими имоти, находящи се на ул. "Морска", гр. Бургас, относно:
1. Унищожаването на растителност, посредством отсичането на дълготрайни декоративни дървета
2. Изменение на ПУП-ПРЗ на ул. "Морска" и отварянето на същата като двупосочна към ул. "Булаир"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1026
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.